Quanh các vùng núi lửa đã tắt dân cư thường tập trung đông đúc vì

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quanh các vùng núi lửa đã tắt dân cư thường tập trung đông đúc vì
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 12

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quanh các vùng núi lửa đã tắt dân cư thường tập trung đông đúc vì đất đai màu mỡ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X