Phương hướng phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phương hướng phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phương hướng phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là cơ sở năng lượng, hệ thống giao thông.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X