Phát biểu không đúng là:

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu không đúng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu không đúng là: Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X