Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các

16/10/2020 63

Câu Hỏi:
Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X