Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

Xuất bản: 24/03/2023 - Cập nhật: 24/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ở điều kiện thường, kim loại Hg (thủy ngân) ở trạng thái lỏng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X