Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

Xuất bản: 24/03/2023 - Cập nhật: 24/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Poliacrilonitrin có công thức [-CH2CH(CN)-]n. => Thành phần hóa học gồm các nguyên tố: C, H, N.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X