Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã dẫn đến hệ quả gì?

05/04/2021 144

Câu Hỏi:
Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã dẫn đến hệ quả gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Hội nghị I-an-ta (1945) đã thông qua những quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ. Toàn bộ những thỏa thuận và quy định đó đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, đó là Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X