Nhận xét nào không đúng về Nguyễn Trãi?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nhận xét nào không đúng về Nguyễn Trãi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X