Trắc nghiệm bài Bình Ngô đại cáo - Phần 1: Tác giả

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Bình Ngô đại cáo - Phần 1: Tác giả giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Nguyễn Trãi có hiệu là gì?

A. Thanh Hiên

B. Ức Trai

C. Yên Đỗ

D. Bạch Vân

Câu 3. Nguyễn Trãi cùng cha ra làm quan dưới triều đại nào?

A. Nhà Lý

B. Nhà Trần

C. Nhà Hồ

D. Nhà Nguyễn

Câu 6. Dòng nào sau đây nêu đúng năm sinh, năm mất của Nguyễn Trãi?

A. 1378 - 1440

B. 1380 - 1442

C. 1382 - 1440

D. 1382 - 1442

Câu 7. Dòng nào sau đây khái quát không đúng về số phận, con người Nguyễn Trãi?

A. Đắc chí bao nhiêu thì bất đắc chí bấy nhiêu.

B. Đắc chí nhiều mà bất đắc chí cũng nhiều.

C. Vừa đắc chí vừa bất đắc chí.

D. Bất đắc chí nhiều hơn đắc chí.

Câu 8. Bui một tấc lòng ưu ái cũ, Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông. Hai câu thơ trên trích trong bài thơ nào dưới đây?

A. Thuật hứng - bài 5

B. Tự thán - bài 40

C. Bảo kính cảnh giới - bài 42.

D. Tự thuật - bài 9

Câu 9. Lí do trực tiếp làm cho Nguyễn Trãi phải cáo quan về ở ẩn và chịu oan sai, không thực hiện được hoài bão của mình là gì?

A. Vì chế độ quân chủ không dung nạp được những người sống quá nhân nghĩa và ngay thẳng như Nguyễn Trãi.

B. Vì cuộc đời của người anh hùng thời nào cũng thường phải chịu nhiều thử thách và lắm bi kịch.

C. Vì tài năng, nhân cách của Nguyễn Trãi vượt quá khuôn khổ xã hội và chế độ quân chủ thường thù nghịch với người tài.

D. Vì bọn triều thần gian nịnh đố kị, ghen ghét tài năng, nhân cách của Nguyễn Trãi, đã tìm mọi cách để gièm pha giá họa cho ông.

Câu 10. Nhận xét nào không đúng về Nguyễn Trãi?

A. Là một bậc đại anh hùng dân tộc.

B. Là một nhân vật toàn tài hiếm có.

C. Là người đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới.

D. Là một nhà văn có nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài.

đáp án Trắc nghiệm bài Bình Ngô đại cáo - Phần 1: Tác giả

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2DCâu 7D
Câu 3CCâu 8A
Câu 4BCâu 9D
Câu 5DCâu 10D

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X