Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 18

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X