Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh nào sau đây?

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 01/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X