Sau chiến thắng Đường 14 - Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 26/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Sau chiến thắng Đường 14 - Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam, Mĩ có phản ứng nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chiến thắng Phước Long là cơ sở quan trọng để ta khẳng định điều gì ?

Chiến thắng Phước Long là cơ sở quan trọng để ta khẳng định thế và lực của Quân đội Sài Gòn đã suy yếu rõ rệt, khả năng quay lại của Quân đội Mĩ không còn nữa và khả năng có thể tiến hành giải phóng Miền Nam có thể tiến hành với nhịp độ nhanh hơn, mạnh hơn

Thái độ của Mĩ sau khi mất Phước Long (6 - 1 - 1975)?

Thái độ của Mĩ sau khi mất Phước Long (6 - 1 - 1975) là phản ứng yếu ớt.

Sau chiến thắng Đường 14- Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam, Mĩ phản ứng yếu ớt cho thấy rõ?

Sau chiến thắng Đường 14- Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam, Mĩ phản ứng yếu ớt cho thấy rõ sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta.

Sau chiến thắng Đường 14 – Phước Long của ta, thái độ của đế quốc Mĩ như thế nào?

Sau chiến thắng Đường 14 – Phước Long (13/12/1974 - 6/1/1975) của ta, thái độ của đế quốc Mĩ phản ứng yếu ớt, dùng áp lực đe dọa từ xa. Chiến dịch là thắng lợi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lần đầu tiên, ta tiến công giải .....

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là gì?

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là chứng tỏ sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, giúp Bộ Chính trị hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam.

Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc chiến thắng Phước Long ngày 6/1/1975?

Chiến thắng Phước Long ngày 6/1/1975 không có ý nghĩa trong việc làm thất bại hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh" - đây là ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Một trong những ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (1-1975) là

Một trong những ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (1-1975) là chứng tỏ được khả năng thắng lợi của quân ta

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là gì?

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là chứng tỏ sự lớn mạnh và khả năng thắng lợi của quân ta, giúp Bộ chính trị hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X