Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 01/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được tiến hành bằng lực lượng nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X