Mục tiêu xóa bỏ chế độ A-pác-thai về kinh tế là của quốc gia nào?

Xuất bản: 19/03/2021 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mục tiêu xóa bỏ "chế độ A-pác-thai về kinh tế" là của quốc gia nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Mục tiêu xóa bỏ "chế độ A-pác-thai về kinh tế" là của Nam Phi

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tội ác lớn nhất của chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Nam Phi là:

Tội ác lớn nhất của chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Nam Phi là: Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.
Chính quyền thực dân da trắng ban hành hơn 70 đạo luật về phân biệt chủng tộc, người da đen hoàn toàn không có quyền tự do dân chủ.

Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước nào?

Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. (SGK – trang 14)

Em hiểu như thế nào về chủ nghĩa A-pác-thai?

- A-pác-thai” có nghĩa là “sự tách biệt chủng tộc. Từ “Apartheid” được ghép từ hai chữ Anh, Hà Lan, Apart là “tách biệt” còn hơn là “bầy”, “chủng”. Đây là một chính sách của Đảng quốc dân chính đảng của thiểu số người da trắng cầm quyền ở Nam Phi, chủ trương tước đoạt mọi quyền cơ bản về chính trị,...

Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tồn tại ở Nam Phi trong thời gian bao lâu?

Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tồn tại ở Nam Phi trong thời gian hơn ba thế kỉ.
Theo SGK Lịch sử 9 trang 28
Trong hơn ba thế kỉ, chính quyền thực dân da trắng Nam Phi đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (gọi là A-pác-thai) cực kì tàn bạo đối với người da đen và da màu.

Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Cộng hòa Nam Phi chính bị thức bị xóa bỏ ở Nam Phi vào năm nào?

Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Cộng hòa Nam Phi chính bị thức bị xóa bỏ ở Nam Phi vào năm 1993.

Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?

Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là Chủ nghĩa A-pác-thai.
Giải thích
Nước Cộng hòa Nam Phi đã sớm được công nhận độc lập, tuy nhiên, chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai diễn ra gay gắt ở Nam Phi. Tại đây người da den bị đối xử bất bình đẳng và phân biệt với người da trắng; họ gần như bị tước hết quyền lợi về kinh tế, chính trị, xã hội, thậm chí sống trong các trại tập trung, không có nhiều quyền công dân.

Hình thức cuối cùng còn tồn tại của chủ nghĩa thực dân vào giai đoạn từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX là

Hình thức cuối cùng còn tồn tại của chủ nghĩa thực dân vào giai đoạn từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX là chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai)

Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước nào?

Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

Tội ác điển hình nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở Nam Phi là

Tội ác điển hình nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở Nam Phi là Phân biệt, kì thị chủng tộc đối với người da đen và da màu

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X