Mục đích lớn nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mục đích lớn nhất của "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mục đích lớn nhất của "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động là ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X