Một vật khối lượng m được kéo chuyển động thẳng đều trên sàn bằng 1 lực F = 20N

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 25/10/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một vật khối lượng m được kéo chuyển động thẳng đều trên sàn bằng 1 lực F = 20N hợp với phương ngang góc 30°, khi vật di chuyển 2m hết thời gian 4s. Công suất của lực kéo bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một vật khối lượng m được kéo chuyển động thẳng đều trên sàn bằng 1 lực

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nếu một vật chuyển động thẳng đều thì

Nếu một vật chuyển động thẳng đều thì gia tốc của nó bằng 0 .
Nhắc lại lý thuyết:
Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

Cho đồ thị tọa độ – thời gian của một vật như hình 2.5. Vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian:

Các đoạn xiên góc trên đồ thị có vận tốc không đổi theo thời gian nên vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3. Trong khoảng từ t1 đến t2 tọa độ của vật không thay đổi, tức là vận tốc v = 0, vật đứng yên.

Một vật có khối lượng 25kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 50N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:

Đáp án A
Ta có:
Vật chuyển động đều $\Rightarrow$ các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau
Theo phương chuyển động, vật chịu tác dụng của lực kéo của động cơ và lực ma sát.
Vì các lực cân bằng với nhau $\Rightarrow F_{ms}=F_{keo}=50N$

Trong chuyển động thẳng đều của một vật:

Trong chuyển động thẳng đều của một vật thì vận tốc trung bình bao giờ cũng bằng vận tốc tức thời

Ô-tô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực đẩy của động cơ vì:

Ô-tô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực đẩy của động cơ vì các lực tác dụng vào ô-tô cân bằng nhau

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X