Một lò xo gắn quả nặng, được bố trí trên mặt nghiêng không ma sát. Nếu góc

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một lò xo gắn quả nặng, được bố trí trên mặt nghiêng không ma sát. Nếu góc nghiêng là ${30}^{o}$ so với phương ngang thì lò xo biến dạng 2cm. Nếu góc nghiêng là ${30}^{o}$ so với phương thẳng đứng thì lò xo biến dạng bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X