Một hệ QT CSDL phân tán là một hệ thống …I… cho phép quản trị …II… và làm cho

05/10/2020 57

Câu Hỏi:
Một hệ QT CSDL phân tán là một hệ thống …I… cho phép quản trị …II… và làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán. Hãy chọn từ phù hợp cho chổ trống.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Một hệ QT CSDL phân tán là một hệ thống phần mềm cho phép quản trị CSDL phân tán và làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X