Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau đây:Vào giữa thế kỉ

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau đây:

“Vào giữa thế kỉ XIX trước khi bị .....(1)..... xâm lược. Việt Nam là một .....(2)..... có chủ quyền đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên ở giai đoạn này chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu hiện ......(3)...... suy yếu nghiêm trọng”.

(SGK Lịch sử 11 Ban cơ bản, tr 106, NXB Giáo dục, 2009)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

“Vào giữa thế kỉ XIX trước khi bị thực dân Pháp xâm lược. Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền đại được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên ở giai đoạn này chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu hiện khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng ”.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chế độ phong kiến Việt Nam kết thúc khi nào?

Chế độ phong kiến Việt Nam kết thúc ngày 30/8/1945.

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại có tới hai vị vua trị vì là

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại có tới hai vị vua trị vì là nhà Trần

Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong tình trạng như thế nào?


Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng. Biểu hiện là:
- Nông nghiệp: sa sút.
- Công thương nghiệp: đình đốn.
- Khởi nghĩa nông dân chống triều đình: nổ ra ở khắp nơi
Đáp án cần chọn là: B

Triều Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam là

Thời nhà Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt là Thương hoàng- Quan gia. Theo đó, nhà vua sau khi ở ngôi một thời gian sẽ truyền lại ngôi cho con và xưng là Thái thượng hoàng. Quan gia sẽ xử lý và điều hành triều đình dưới sự hướng dẫn và giám sát của vua cha là Thái thượng hoàng cho...

Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ với sự kiện nào?

Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ với sự kiện Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị 30/8/1945.

Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ?

Sự kiện vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. Các Triều đại phong kiến Việt Nam bắt đầu từ năm 939 đến 1945, trong suốt thời gian này đã có 10 triều đại thay nhau lên lãnh đạo đất nước.

Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam:

Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu hiện khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng.

Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào?

Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ Thế kỉ XVIII.

Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta?

Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta: Chủ nghĩa tư bản phương Tây ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X