Khối khí có đặc điểm lạnh là:

Xuất bản: 12/04/2023 - Cập nhật: 12/04/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

​Khối khí có đặc điểm lạnh là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khối khí có đặc điểm "lạnh" là khối khí ôn đới.
Mỗi bán cầu có 4 khối khí chính: khối khí địa cực, khối khí ôn đới, khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.
Khối khí có đặc điểm

  • Khối khí địa cực (Bắc và Nam) rất lạnh, kí hiệu là A.
  • Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu là P.
  • Khối khí chí tuyến rất nóng, kí hiệu là T.
  • Khối khí xích đạo nóng ẩm, kí hiệu là E.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X