Vào nửa sau mùa hạ đi trước gió mùa tây nam ( khối khí xích đạo hải dương ) đem

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Vào nửa sau mùa hạ đi trước gió mùa tây nam ( khối khí xích đạo hải dương ) đem mưa vào nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vào nửa sau mùa hạ, trước khi có gió mùa tây nam hoạt động đem mưa lớn đến nước ta thì có sự hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới do bề mặt tiếp xúc giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu gây ra mưa ở nước ta.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X