Khi tìm hiểu kịch bản chèo, cần chú ý yếu tố nào nhiều nhất ?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi tìm hiểu kịch bản chèo, cần chú ý yếu tố nào nhiều nhất ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X