Trích đoạn Nỗi oan hại chồng nằm ở phần thứ mấy của vở chèo ?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trích đoạn Nỗi oan hại chồng nằm ở phần thứ mấy của vở chèo ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X