Khi nói về sự sinh trưởng và phát triển ở động vật, phát biểu nào dưới đây là

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi nói về sự sinh trưởng và phát triển ở động vật, phát biểu nào dưới đây là sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X