Khi làm một văn bản đề nghị về nội dung chúng ta cần đảm bảo các thông tin gì?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi làm một văn bản đề nghị về nội dung chúng ta cần đảm bảo các thông tin gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X