Lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống nhau ở?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống nhau ở?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X