Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào của nước ta?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào của nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X