Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 18,5 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 18,5 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Mặt khác cho 0,15 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 3,92 lít khí Cl2 (đktc). Số mol Fe trong 18,5 gam hỗn hợp X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 18,5 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Mặt khác cho 0,15 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 3,92 lít khí Cl2 (đktc). Số mol Fe trong 18,5 gam hỗn hợp X là 0,1 mol

$\star$ Trong X, chi có kim loại Cu không phản ứng được với dung dịch axit $HCl$:

$Zn +2 HCl \longrightarrow ZnCl _{2}+ H _{2} \uparrow$

$Fe +2 HCl \longrightarrow FeCl _{2}+ H _{2} \uparrow(*)$ Gọi số mol các chất $Zn , Fe , Cu$ trong 18,5 gam X lần lượt là $x, y, z$ mol.

Ta có: $m _{ x }=65 x+56 y+64 z=18,5 gam (1)$

Từ hệ số tì lệ các phàn úmg ờ (*), ta có:

$x+y=\sum n _{ H _{2} \uparrow}=0,2 mol$

$\star$ Xét phản ứng của 0,15 mol $X$ với Cl $_{2}$ các kim loại đềi tham gia và chú ý trường hợp Fe:

$Zn + Cl _{2} \longrightarrow ZnCl _{2}$

$2 Fe +3 Cl _{2} \longrightarrow 2 FeCl _{3}$

$Cu + Cl _{2} \longrightarrow CuCl _{2}$

Lập tỉ lệ, ta có:

$\frac{\sum n _{ X }}{\sum_{ n _{ Cl _{2}}}}=\frac{x+y+z}{x+1,5 y+z}=\frac{0,15}{0,175}$

$\Rightarrow x-2 y+z=0$

Giải hệ các phương trình (1), (2) và (3) đrọc: $x=y=z=0,1 mol$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X