Môi trường trung tính có pH bằng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Môi trường trung tính có pH bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Môi trường trung tính có pH bằng 7

Môi trường axit có pH < 7 còn môi trường bazơ có pH > 7

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X