Hội nghị Ianta 1945 thông qua quyết định nào?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hội nghị Ianta 1945 thông qua quyết định nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hội nghị Ianta 1945 thông qua quyết định thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X