Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa là hình ảnh biểu tượng cho:

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa là hình ảnh biểu tượng cho:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa là hình ảnh biểu tượng cho vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp của cuộc sống

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X