Hiện nay, khí thiên nhiên ở nước ta chưa được sử dụng cho

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hiện nay, khí thiên nhiên ở nước ta chưa được sử dụng cho

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hiện nay, khí thiên nhiên ở nước ta chưa được sử dụng cho hoá dầu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X