Hidrocacbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết

Xuất bản: 09/03/2023 - Cập nhật: 07/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hidrocacbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

But-1-in tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa:
C2H5-C≡CH + AgNO3 + NH3 → C2H5-C≡CAg↓ + NH4NO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon

Dãy các chất C2H6 , C4H10 , CH4 đều là hiđrocacbon.

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon

Dãy các chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là C2H6O , C3H7Cl , C2H5Br.

Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie hiđrocacbonat gây nên. Công thức của canxi hiđrocacbonat là

Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hiđrocacbonat và magie hiđrocacbonat gây nên. Công thức của canxi hiđrocacbonat là Ca(HCO3)2.

Dãy các chất nào sau đây là hiđrocacbon?

Dãy các chất là hiđrocacbon là: C3H8 , C3H4 , C3H6.
Kiến thức để lựa chọn: Hiđrocacbon theo định nghĩa là một loại hợp chất hữu cơ mà trong cấu tạo chỉ bao gồm cacbon (C) và hidro (H). Chúng có thể liên kết với nhau bằng các liên kết đơn, đôi hoặc ba.

Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là

Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là NaHCO3.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X