Hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là thiếu kĩ thuật và vốn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X