Giao thông vận tải có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Giao thông vận tải có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Trung Bộ do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giao thông vận tải có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Trung Bộ do là địa bàn trung chuyển hàng hóa Bắc – Nam và Đông – Tây.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X