Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo đưực nhiệt độ lúc 5 giờ được

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo đưực nhiệt độ lúc 5 giờ được 22⁰C, lúc 13 giờ được 26⁰C và lúc 21 giờ được 24⁰C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 18

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tính nhiệt độ trung bình ngày= Tổng nhiệt độ các lần đo/Số lần đo.
Nhiệt độ TB = (22 + 26 + 24): 3 = 24⁰C.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X