Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, trong đó chủ yếu là do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Xác định từ khóa: điều kiện xây dựng “cảng nước sâu”.

- Địa hình bờ biển nhiều vũng vịnh là điều kiện để xây dựng cảng biển.

- Thềm lục địa sâu sâu, ít bị sa bồi → thuận lợi xây dựng cảng nước sâu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X