Trắc nghiệm địa 12 bài 36 : Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 36 có đáp án.

Câu 1. Các tỉnh ( thành phố) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là
Câu 2. Tỉnh duy nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vừa có đường biên giới vừa có đường bờ biển là
Câu 3. Các huyện đảo thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 4. Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là :
Câu 5. Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là
Câu 6. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác khi nói về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 7. Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề dặt ra hàng đầu là
Câu 8. vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lợi để phát triển nền kinh tế mở vì
Câu 9. Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do
Câu 10. Nghề nuôi tôm hùm, tôm sú trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển nhất tại các tỉnh
Câu 11. Trong phát triển du lịch biển, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do
Câu 12. Di sản văn hóa thế giới Phố cổ HỘi An và Di tích Mỹ Sơn thuộc tỉnh
Câu 13. Các bãi biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là
Câu 14. Các hải cảng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là
Câu 15. Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 16. Công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc, phần lớn là do
Câu 17. Để phát triển công nghiệp, vấn đề cần quan tâm nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 18. Chuỗi đô thị tương đối lớn và đang thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 19. Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam không
Câu 20. Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc phát triển các tuyến đường ngang không
Câu 21. Quần đảo Hoàng Sa và Trường sa lần lượt thuộc tỉnh/thành phố nào?
Câu 22. Trong phát triển du lịch biển, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do
Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
Câu 24. Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc phát triển các tuyến đường ngang không mang ý nghĩa nào?
Câu 25. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh nào đây?
Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, các khu kinh tế ven biển nào sau đây được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam?
Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh/thành phố đầu tiên về phía nam của Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cây thuốc lá được trồng chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?
Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, các trung tâm kinh tế được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là
Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh/thành phố cuối cùng về phía nam của Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cây bông được trồng chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?
Câu 32. Việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam ở Nam Trung Bộ không phải để
Câu 33. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về cách giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

1) Đẩy mạnh thâm canh lúa, xác định cơ cấu mùa vụ thích hợp.

2) Trao đổi các sản phẩm thế mạnh của vùng lấy lương thực từ các vùng khác.

3) Tăng thêm khẩu phần cá và các thuỷ sản khác trong cơ cấu bữa ăn.

4) Phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.
Câu 34. Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ, không phải vì
Câu 35. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Việt Nam dự định xây dựng tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
Câu 36. Vai trò của Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan sẽ ngày càng quan trọng hơn cùng với việc
Câu 37. Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, trong đó chủ yếu là do
Câu 38. Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong việc phát triển nghề cá của Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 39. Thế mạnh vượt trội có khả năng làm biến đổi nhanh chóng nền kinh tế của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 40. Duyên hải Nam Trung Bộ có những di sản văn hóa thế giới nào?
Câu 41. Tại sao ven biển Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối?
Câu 42. Vì sao những năm gần đây hoạt động công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều khởi sắc?
Câu 43. Tại sao vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động dịch vụ hàng hải phát triển mạnh?
Câu 44. Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là
Câu 45. Ngành nuôi trồng thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là nhờ
Câu 46. Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là nhờ
Câu 47. Công nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có bước phát triển rõ nét nhờ vào
Câu 48. Hoạt động khai thác thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là nhờ
Câu 49. Duyên hải Nam Trung Bộ có vai trò quan trọng hơn trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan, chủ yếu nhờ vào
Câu 50. Ý nghĩa của các tuyến đường ngang (19, 26...) nối Tây Nguvên với các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ không phải là
Câu 51. Hoạt động nào sau đây không có ý nghĩa lớn đối với việc làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
Câu 52. Các tỉnh Nam Trung Bộ có sản lượng đánh bắt cá biển cao hơn Bắc Trung Bộ vì
Câu 53. Phát triển tổng hợp kinh tế biển giúp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 36 : Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 28B
Câu 2BCâu 29D
Câu 3ACâu 30B
Câu 4ACâu 31B
Câu 5ACâu 32D
Câu 6BCâu 33C
Câu 7ACâu 34D
Câu 8ACâu 35C
Câu 9ACâu 36C
Câu 10CCâu 37C
Câu 11ACâu 38B
Câu 12ACâu 39B
Câu 13CCâu 40A
Câu 14ACâu 41C
Câu 15ACâu 42A
Câu 16BCâu 43A
Câu 17ACâu 44A
Câu 18CCâu 45C
Câu 19DCâu 46A
Câu 20DCâu 47A
Câu 21ACâu 48A
Câu 22CCâu 49A
Câu 23BCâu 50D
Câu 24ACâu 51D
Câu 25CCâu 52C
Câu 26CCâu 53A
Câu 27D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X