Trắc nghiệm địa 12 bài 36 : Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 36 có đáp án.

Câu 1. Các tỉnh ( thành phố) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

A. Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định , Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

B. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

C. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

D. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận

Câu 3. Các huyện đảo thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Hoàng Sa, Lý Sơn, Phú Quý, Trường Sa

B. Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Lý Sơn

C. Lý Sơn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Côn Đảo

D. Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quý, Phú Quốc

Câu 4. Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là :

A. Tất cả các tỉnh đều có biển

B. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn

C. Vùng biển rộng và thềm lục địa sâu

D. Vùng trung du trải dài

Câu 5. Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là

A. Mưa vào thu – đông

B. Mưa vào mùa đông

C. Mưa vào mùa hè – thu

D. Mưa vào đầu hạ

Câu 6. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác khi nói về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

A. Các đồng bằng của vùng nhỏ, hẹp do bị các nhánh núi ăn ngang ra biển chia cắt

B. Tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là các mỏ dầu khí ở thềm lục địa

C. Mang đặc điểm khí hậu của miền Đông Trường Sơn

D. Các sông có lũ lên nhanh, mùa khô lại rất cạn

Câu 7. Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề dặt ra hàng đầu là

A. Xây dựng các công trình thủy lợi

B. Trồng rừng ven biển

C. Tăng vụ

D. Đổi mới giống

Câu 8. vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lợi để phát triển nền kinh tế mở vì

A. Có nhiều vũng, vịnh thuận lợi xây dựng cảng nước sâu

B. Vị trí tiếp giáp với Campuchia

C. Do tiếp giáp với vùng Tây Nguyên rộng lớn

D. Có quốc lộ 1 xuyên suốt các tỉnh

Câu 9. Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

A. Có các ngư trường rộng, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ

B. Tất cả các tỉnh đều giáp biển

C. Bờ biển có các vũng, vịnh , đầm phá

D. Có các dòng biển gần bờ

Câu 10. Nghề nuôi tôm hùm, tôm sú trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển nhất tại các tỉnh

A. Quảng Nam, Quảng Ngãi

B. Ninh Thuận, Bình Thuận

C. Phú Yên, Khánh Hòa

D. Khánh Hòa, Ninh Thuận

Câu 11. Trong phát triển du lịch biển, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

A. Có nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng hơn

B. Có nhiều đặc sản hơn

C. Có vị trí thuận lợi hơn

D. Có cơ sở hạ tầng tốt hơn

Câu 13. Các bãi biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

A. Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né, Sa Huỳnh

B. Mỹ Khê, Nha Trang, Sa Huỳnh, Mũi Né

C. Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Mũi Né

D. Mỹ Khê, Mũi Né, Sa Huỳnh, Nha Trang

Câu 14. Các hải cảng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vân Phong, Nha Trang

B. Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Vân Phong

C. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Vân Phong, Nha Trang

D. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Phong

Câu 15. Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Cơ khí, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng

B. Luyện kim, chế biến nông – lâm – thủy sản và snar xuất hàng tiêu dùng

C. Hóa chất, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng

D. Khai thác than, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng

Câu 16. Công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc, phần lớn là do

A. Sự đầu tư của Nhà nước

B. Thu hút được sự đầu tư của nước ngoài

C. Khai thác tốt nguồn lợi hải sản

D. Khai thác dầu khí

Câu 17. Để phát triển công nghiệp, vấn đề cần quan tâm nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Giải quyết tốt vấn đề năng lượng

B. Giải quyết vấn đề nước

C. Bổ sung nguồn lao động

D. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

Câu 18. Chuỗi đô thị tương đối lớn và đang thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết

B. Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang

C. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết

D. Nha Trang, Phan Thiết, Phan Rang – Tháp Chàm

Câu 19. Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam không

A. Làm tăng vai trò trung chuyển vùng

B. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Đà Nẵng

C. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Hồ Chí Minh

D. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với Tây Nguyên

Câu 20. Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc phát triển các tuyến đường ngang không

A. Góp phần nổi Tây Nguyên với các cảng nước sâu

B. Đẩy mạnh giao lưu với vùng Tây Nguyên

C. Đẩy mạnh giao lưu với khu vực Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào

D. Đẩy mạnh giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Hồ Chí Minh

Câu 21. Quần đảo Hoàng Sa và Trường sa lần lượt thuộc tỉnh/thành phố nào?

A. TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa.

B. Quảng Nam, Khánh Hòa.

C. Khánh Hòa, TP. Đà Nẵng.

D. TP. Đà Nẵng, Quảng Nam.

Câu 22. Trong phát triển du lịch biển, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

A. Có vị trí thuận lợi hơn

B. Có cơ sở hạ tầng tốt hơn

C. Có nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng hơn

D. Có nhiều đặc sản hơn

Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Rất hạn chế về tài nguyên nhiên liệu, năng lượng.

B. Thu hút đầu tư nước ngoài rất bé nhỏ.

C. Đã hình thành được một chuỗi các trung tâm công nghiệp.

D. Hình thành được một số khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất.

Câu 24. Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc phát triển các tuyến đường ngang không mang ý nghĩa nào?

A. Đẩy mạnh giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Hồ Chí Minh.

B. Góp phần nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu.

C. Đẩy mạnh giao lưu với vùng Tây Nguyên.

D. Đẩy mạnh giao lưu với khu vực Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào.

Câu 25. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh nào đây?

A. Bình Định.

B. Đà Nẵng.

C. Khánh Hòa.

D. Bình Thuận

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, các khu kinh tế ven biển nào sau đây được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

A. Chu Lai, Dung Quất, Nam Phú Yên, Vân Phong, Nhơn Hội.

B. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Vân Phong, Nam Phú Yên.

C. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội , Nam Phú Yên, Vân Phong.

D. Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong, Dung Quất.

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, các trung tâm kinh tế được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Nha Trang và Phan Thiết.

B. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Quy Nhơn và Phan Thiết.

C. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Quảng Ngãi và Phan Thiết.

D. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết.

Câu 32. Việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam ở Nam Trung Bộ không phải để

A. tăng vai trò trung chuyển của vùng.

B. giúp đẩy mạnh sự giao lưu của vùng với Đà Nẵng.

C. giúp đẩy mạnh giao lưu của vùng với TP. Hồ Chí Minh.

D. góp phần phân bố lại các cơ sở kinh tế của vùng.

Câu 34. Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ, không phải vì

A. tạo ra những thay đổi lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

B. tạo thế mở cửa nền kinh tế.

C. làm thay đổi quan trọng sự phân công lao động theo lãnh thổ.

D. làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế.

Câu 36. Vai trò của Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan sẽ ngày càng quan trọng hơn cùng với việc

A. nâng cấp quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam.

B. xây dựng đường Hồ Chí Minh qua vùng.

C. phát triển và nâng cấp các tuyến đường ngang trong vùng.

D. nâng cấp các sân bay nội địa và quốc tế trong vùng.

Câu 37. Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, trong đó chủ yếu là do

A. có đường bờ biền dài, ít đảo ven bờ.

B. có nhiều vũng vịnh rộng.

C. bờ biển có nhiều vũng vịnh, thềm lục địa sâu, ít bị sa bồi.

D. có nền kinh tế phát triển nhanh nên nhu cầu vận tảu lớn.

Câu 38. Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong việc phát triển nghề cá của Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. hạn chế nuôi trồng để bảo vệ môi trường ven biển.

B. khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

C. không khai thác ven bờ, chỉ đánh bắt xa bờ.

D. giảm việc khai thác để duy trì trữ lượng thuỷ sản.

Câu 39. Thế mạnh vượt trội có khả năng làm biến đổi nhanh chóng nền kinh tế của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư.

B. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.

C. Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp.

D. Khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa.

Câu 40. Duyên hải Nam Trung Bộ có những di sản văn hóa thế giới nào?

A. Phố cổ Hội An, Di tích Mỹ Sơn.

B. Phố cổ Hội An, Phong Nha Kẽ Bàng.

C. Di tích Mỹ Sơn, Phan Rang – Tháp Chàm.

D. Di tích Mỹ Sơn, Cố Đô Huế.

Câu 41. Tại sao ven biển Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối?

A. Bờ biển có nhiều vụng, đầm phá.

B. Bờ biển dài và vùng biển sâu nhất nước ta.

C. Nhiệt độ cao, nhiều nắng, chỉ có ít sông nhỏ đổ ra biển.

D. Biển nông, không có sông suối đổ ra ngoài biển.

Câu 42. Vì sao những năm gần đây hoạt động công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều khởi sắc?

A. cơ sở hạ tầng được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài.

B. cơ sở năng lượng của vùng được đảm bảo.

C. số lượng và chất lượng lao động tăng.

D. vị trí địa lí thuận lợi trao đổi hàng hóa.

Câu 43. Tại sao vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động dịch vụ hàng hải phát triển mạnh?

A. có nhiều vịnh nước sâu để xây dựng cảng.

B. cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, Campuchia.

C. tỉnh nào cũng giáp biển, vùng biển rộng.

D. ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Câu 44. Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là

A. Mưa vào thu – đông.

B. Mưa vào mùa đông.

C. Mưa vào mùa hè – thu.

D. Mưa vào đầu hạ.

Câu 45. Ngành nuôi trồng thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là nhờ

A. có vùng biển rộng lớn với nhiều bãi tôm, bãi cá, trữ lượng thuỷ sản lớn.

B. trong vùng có nhiều hồ thuỷ điện và hồ thuỷ lợi.

C. có đường biển dài với nhiều cửa sông, vũng vịnh, đầm phá.

D. khí hậu quanh năm nóng, ít biến động.

Câu 46. Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là nhờ

A. Có các ngư trường rộng, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ.

B. Tất cả các tỉnh đều giáp biển.

C. Bờ biển có các vũng, vịnh , đầm phá.

D. Có các dòng biển gần bờ.

Câu 47. Công nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có bước phát triển rõ nét nhờ vào

A. vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các khu kinh tế ven biển.

B. nguồn điện dồi dào và tài nguyên khoáng sản phong phú.

C. sự hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư.

D. vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các khu kinh tế cửa khẩu.

Câu 48. Hoạt động khai thác thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là nhờ

A. biển có nhiều bãi tôm, bãi cá.

B. hệ thống sông ngòi dày đặc.

C. ít thiên tai xảy ra.

D. lao động có trình độ cao.

Câu 49. Duyên hải Nam Trung Bộ có vai trò quan trọng hơn trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan, chủ yếu nhờ vào

A. các đường nối Tây Nguyên với cảng nước sâu.

B. hệ thống sân bay của vùng.

C. quốc lộ 1.

D. đường sắt Bắc - Nam.

Câu 50. Ý nghĩa của các tuyến đường ngang (19, 26...) nối Tây Nguvên với các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ không phải là

A. Giúp mở rộng các vùng hậu phương của các cảng này.

B. Giúp cho vùng mở cửa hơn nữa.

C. Nâng cao vai trò quan trọng hơn của vùng trong quan hệ với Tây Nguyên.

D. Đẩy mạnh giao lưu của vùng với TP. Hồ Chí Minh.

Câu 51. Hoạt động nào sau đây không có ý nghĩa lớn đối với việc làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phát triển các tuyến đường ngang nối với các cảng nước sâu.

B. Khôi phục, hiện đại hoá hệ thống sân bay.

C. Nâng cấp quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam.

D. Phát triển khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Câu 52. Các tỉnh Nam Trung Bộ có sản lượng đánh bắt cá biển cao hơn Bắc Trung Bộ vì

A. Có bãi tôm bãi cá ven biển và gần ngư trường vịnh Bắc Bộ.

B. Không chịu ảnh hưởng của các đợt gió mùa Đông Bắc.

C. Vùng biển tập trung nhiều bãi tôm, bãi cá lớn nhât.

D. Được trang bị tàu thuyền đánh bắt hiện đại hơn.

Câu 53. Phát triển tổng hợp kinh tế biển giúp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ

A. đem lại hiệu quả kinh tế cao và thúc đẩy nhanh chóng nền kinh tế của vùng.

B. hiệu quả kinh tế chưa cao và thúc đẩy nền kinh tế của vùng phát triển.

C. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhưng đời sống nhân dân còn khó khăn.

D. khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên từ biển – đảo của vùng.

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 36 : Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 28B
Câu 2BCâu 29D
Câu 3ACâu 30B
Câu 4ACâu 31B
Câu 5ACâu 32D
Câu 6BCâu 33C
Câu 7ACâu 34D
Câu 8ACâu 35C
Câu 9ACâu 36C
Câu 10CCâu 37C
Câu 11ACâu 38B
Câu 12ACâu 39B
Câu 13CCâu 40A
Câu 14ACâu 41C
Câu 15ACâu 42A
Câu 16BCâu 43A
Câu 17ACâu 44A
Câu 18CCâu 45C
Câu 19DCâu 46A
Câu 20DCâu 47A
Câu 21ACâu 48A
Câu 22CCâu 49A
Câu 23BCâu 50D
Câu 24ACâu 51D
Câu 25CCâu 52C
Câu 26CCâu 53A
Câu 27D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X