Nhận định nào dưới đây chưa chính xác khi nói về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận định nào dưới đây chưa chính xác khi nói về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X