Chi tiết nào sau đây chưa chính xác về nhân vật người chồng” ?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chi tiết nào sau đây chưa chính xác về nhân vật “người chồng” ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X