Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:Khi chạy, thoạt

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:Khi chạy, thoạt đầu chân trước và chân sau của thỏ đạp mạnh vào đất, đẩy cơ thể về phía trước, lúc đó lưng thỏ ...(1)... và chân trước đánh mạnh về phía sau, chân sau về phía trước. Khi ...(2)... đạp xuống đất đạp cơ thể tung mình về phía trước thì ...(3)... lại đạp vào đất và cứ như vậy thỏ chạy rất nhanh với vận tốc đạt tới 74km/h.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X