Điểm tiến bộ về công cụ lao động của người tinh khôn cách đây 12000 - 4000 năm

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điểm tiến bộ về công cụ lao động của người tinh khôn cách đây 12000 - 4000 năm so với người tối cổ là gì?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 8

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án B
- Kĩ thuật chế tác công cụ đá cách đây khoảng 12000 đến 4000 năm, người tinh khôn đã biết đến kĩ thuật mài. Số công cụ đá được mài ở lười như rìu ngắn, rìu có vai ngày càng nhiều.
- Trong khi đó, công cụ lao động của người tối cổ vẫn là công cụ lao động bằng đá nhưng mới chỉ được ghè đẽo thô sơ

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của Người tinh khôn?

Sống thành bầy khoảng 5 - 7 gia đình lớn không phản ánh đúng đặc điểm của Người tinh khôn

So với Người tối cổ, Người tinh khôn đã biết

So với Người tối cổ Người tinh khôn đã biết trồng trọt, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm.
Bổ sung lý thuyết: So sánh Người tối cổ và Người tinh khôn
- Về con người:
+ Người tối cổ: mình đầy lông, dáng đi nghiêng ngả.
+ Người tinh khôn: mình không còn nhiều lông, thể tích hộp sọ tăng, dáng đi thẳng.

Người tinh khôn còn được gọi là

Người tinh khôn còn được gọi là Người hiện đại.

Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở

Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở hầu khắp các châu lục.

Người tinh khôn xuất hiện ở đâu?

Người tinh khôn xuất hiện ở hầu khắp các châu lục, có niên đại sớm nhất vào khoảng 4 vạn năm trước đây.

Ý nào sau đây cho thấy sự phát triển về đời sống của người tinh khôn so với người tối cổ?

Nếu như người tối cổ sinh sống phụ thuộc vào thức ăn có sẵn từ thiên nhiên thì người tinh khôn đã biết trồng rau, trồng lúa, biết chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm, dệt vải từ sợi vỏ cây, biết làm đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ. Đây là những điểm tiến bộ vượt bậc trong đời sống của Người tinh khôn so .....

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của người tinh khôn?

Đặc điểm của người tình khôn bao gồm:- Về hình dáng
: đứng thẳng hoàn toàn; đứng thẳng hoàn toàn; thể tích não phát triển; đôi bàn tay khéo léo, linh hoạt- Về đời sống vật chất- tinh thần

Người tối cổ ở Việt Nam chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng

Người tối cổ ở Việt Nam chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng 2 - 3 vạn năm trước đây.

Những dấu tích đầu tiên của Người tinh khôn giai đoạn đầu được tìm thấy ở đâu trên đất nước Việt Nam?

Đáp án A
Những dấu tích đầu tiên của người tinh khôn cách đây 3-2 vạn năm được tìm thấy ở mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ)

Những chiếc rìu của Người tinh khôn được làm bằng

Công cụ chủ yếu của Người tinh khôn chủ yếu là những chiếc rìu đá bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X