Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ bị biến thành thuộc địa của đế quốc nào?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ bị biến thành thuộc địa của đế quốc nào?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ bị biến thành thuộc địa của đế quốc Anh.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X