Để thể hiện nhà máy, điểm dân cư lên bản đồ, người ta dùng kí hiệu:

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để thể hiện nhà máy, điểm dân cư lên bản đồ, người ta dùng kí hiệu:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 5

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Kí hiệu điểm được sử dụng cho các đối tượng địa lý phân bố: Phân tán rải rác, thể hiện các đối tượng như: sân bay, cảng biển, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, các điểm dân cư, thủ đô hoặc các địa điểm nổi bật của một khu vực.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X