Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X