Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít H2S (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 100

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 10/12/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít H2S (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 100 gam dung dịch NaOH 12% thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của muối trong X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít H2S (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 100 gam dung dịch NaOH 12% thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của muối trong X là 11,65%

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X