Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dãy gồm các kim loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là Al, Fe, Mg

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X