Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dãy gồm các kim loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội là Al, Fe, Au, Pt

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X