Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? D. Cu

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kim loại không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là Cu

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X