Dấu gạch ngang trong những phần sau dùng để làm gì? a) Tàu Hà Nội - Vinh khởi

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Dấu gạch ngang trong những phần sau dùng để làm gì?

a) Tàu Hà Nội - Vinh khởi hành lúc 21 giờ.

b) Thừa Thiên - Huế là một tỉnh giàu tiềm năng kinh doanh du lịch.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X